MvcSiteMapProvider – generowanie menu Bootstrap

W poprzednim wpisie pokazałem Wam zalety narzędzia MvcSiteMapProvider. Zapowiedziałem też, że to nie koniec wpisów na ten temat… Jako, że nie rzucam słów na wiatr, dziś obiecana kontynuacja. A konkretnie, tak jak można wyczytać w tytule, zajmę się przedstawieniem jak za pomocą narzędzia MvcSiteMapProvider można trochę „zkustomizować” generowaną automatycznie listę służącą jako menu nawigacyjne. Naszym celem będzie, aby nadać tej liście odpowiednie klasy Bootstrap, tak aby wyglądało to jak należy. Zobaczycie jakie to banalne!

Manu Bootstrap’a

O Boostrap’ie pisałem niedawno, wiecie więc cóż to takiego (w pełni konfigurowalny zestaw klas do tworzenia interfejsów użytkownika „mobile ready”)… I wiecie też, że jego twórcy pomyśleli o wszystkim, również o tworzeniu menu nawigacyjnych. Jeśli używamy Bootstrap’a, to stworzenie takiego menu jest całkiem proste – tak naprawdę jest to kwestia użycia odpowiednich klas CSS. Spójrzmy na pierwszy lepszy przykład dostępny w Internecie (wyświetlanie menu u góry strony, horyzontalnie):

<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
  <div class="navbar-header">
   <a class="navbar-brand" href="#">Nagłówek</a>
  </div>
  <div>
   <ul class="nav navbar-nav">
     <li class="active"><a href="#">Start</a></li>
     <li><a href="#">O mnie</a></li>
     <li class="dropdown">
      <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
        Opcje
        <b class="caret"></b>
      </a>
      <ul class="dropdown-menu">
        <li><a href="#">Opcja 1</a></li>
        <li><a href="#">Opcja 2</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="#">Opcja 3 oddzielona</a></li>
      </ul>
     </li>
   </ul>
  </div>
</nav>

[/code]

Polecam szkolenia:

Jak widać, wygląda to dość standardowo, całe menu znajduje się wewnątrz znacznika „nav”, któremu nadano klasy „navbar” oraz „navbar-default” (jest tutaj oczywiście więcej możliwości). Wewnątrz widzimy dwa kontenery – pierwszy odpowiada za nagłówek menu, zwykle wyświetlany po lewej. W tym przypadku wykorzystano klasy „navbar-header” oraz „navbar-brand”.

Dalej widzimy kolejny kontener, tym razem bez klasy CSS. W jego wnętrzu znajduje się już menu właściwe jako lista nienumerowana. I tutaj też mamy szereg klas CSS, a konkretnie „nav” oraz „navbar-nav”. Jeśli przyjrzymy się poszczególnym elementom listy, to zauważymy, że do oznaczenia aktywnego elementu służy klasa „active”. Mamy też możliwość utworzenia elementu menu, które rozwija się po kliknięciu – do tego, jak widać, służy klasa „dropdown”. We wnętrzu tegoż elementu znajduje się tekst elementu w postaci linka oraz kolejna lista nienumerowana, która odpowiada za wyświetlanie poszczególnych elementów podmenu. Dodatkową ciekawostką jest klasa „divider”, dzięki której możemy wyświetlać elementy w grupach.

Prawda, że prosta sprawa? Polecam zajrzeć do dokumentacji Bootstrap’a gdzie znajdziecie wszystkie informacje na temat tworzenia menu. Możecie też obejrzeć zamieszczone tam przykłady.

Generowanie menu Bootrstrap za pomocą MvcSiteMapProvider

Skoro wiemy już co nieco na temat tworzenia menu nawigacyjnych przy użyciu Bootstrap’a, możemy przejść do sedna tego wpisu, a więc generowania takiego menu przy użyciu MvcSiteMapProvider.

Sprawa okazuje się dość prosta – tak naprawdę wystarczy utworzyć odpowiedni szablon wyświetlania (ang. display template) i umieścić go w folderze ~ViewsSharedDisplayTemplates projektu ASP.NET MVC. Jeśli zajrzycie do tego katalogu, znajdziecie tam m.in. plik MenuHelperModel.cshtml – jest to standardowy szablon używany do wyświetlania menu na podstawie sitemap’y, a my stworzymy własny. Niech się nazywa według tego samego schematu, a więc BootstrapMenuHelperModel.cshtml. Poniżej przykład kodu wyświetlającego Bootstrap’owe menu z poprzedniego przykładu:

@model MvcSiteMapProvider.Web.Html.Models.MenuHelperModel
@using System.Web.Mvc.Html
@using MvcSiteMapProvider.Web.Html.Models

<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
  <div class="navbar-header">
    <a class="navbar-brand" href="#">Nagłówek</a>
  </div>
  <div>
    <ul class="nav navbar-nav">
      @foreach(SiteMapNodeModel node in Model.Nodes)
      {
        string url = node.IsClickable ? node.Url : "#";

        if (node.Children.Any() == false)
        {
          <li><a href="@url">@node.Title</a></li>
        }
        else
        {
          <li class="dropdown">
          <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
            @node.Title
            <b class="caret"></b>
          </a>
          <ul class="dropdown-menu">
            @foreach(SiteMapNodeModel innerNode in node.Children)
            {
              if (innerNode.Title == "Separator")
              {
                 <li class="divider"></li>
                 continue;
              }

              string innerUrl =
                innerNode.IsClickable ? innerNode.Url : "#";

              if (innerNode.Children.Any() == false)
              {
                <li><a href="@innerUrl">@innerNode.Title</a></li>
              }
            }
          </ul>
        </li>
        }
      }
    </ul>
  </div>
</nav>

Myślę, że poniższy kod nie wymaga specjalnych wyjaśnień. Wystarczyło użyć tego samego modelu co w standardowym rozwiązaniu i odpowiednie „przeiterować” po dostępnych w nim elementach.

Została nam ostatnia kwestia – musimy jakoś poinformować MvcSiteMapProvider, że ma użyć naszego niestandardowego sposobu generowania listy. Tutaj też nie ma większego problemu. Wystarczy odpowiednio wywołać polecenie generowania menu przekazując mu nazwę naszego szablonu, w ten sposób:

@Html.MvcSiteMap().Menu("BootstrapMenuHelperModel")

Podsumowanie

Prawda, że proste? MvcSiteMapProvider na szczęście nie ogranicza nas do swojego generycznego sposobu generowania menu na podstawie sitemap’y. Fajna sprawa 😉