Walidacja jQuery – przeciążanie metody walidującej

O walidacji w ASP.NET MVC raz jeszcze – tym razem, skupię się tylko na stronie klienta, a więc walidacja jQuery. Wykorzystując do tworzenia layoutów, niestandardowe kontrolki, może się zdarzyć, że standardowa walidacja jQuery w ASP.NET MVC nie będzie działać – przykład z życia, konkretnie z dzisiaj: mamy textbox’a, służącego do wprowadzania kwoty – do wyrenderowania go, skorzystałem z pluginu do jQuery – autonumeric (warto się zapoznać – bardzo przydatne). Nie będę się wgłębiać w konfigurację samego pluginu, ogólnie rzecz biorąc, został on skonfigurowany do wyświetlania kwoty w funtach, z przecinkiem co 3 cyfry liczby całkowitej i kropką jako symbolem dziesiętnym – efektem jego użycia był textbox wyglądający jak poniżej:

autonumeric textbox

Problem pojawił się, kiedy do walidacji tej wartości użyłem standardowej walidacji ASP.NET MVC (atrybutem Range – kwota miała być z zakresu od 1 do 5000 funtów) – do walidacji po stronie serwera wystarczył model binder opisany w tym poście, natomiast walidacja po stronie klienta nie działała – problem to znak waluty i przecinek – wartość przekazywana do walidacji w ten sposób nie da się rzutować na typ decimal. Dodatkowo zauważyłem, że w przypadku generowania pola input za pomocą helpera Html (TextBoxFor) dla właściwości view modelu typu decimal (i dla innych liczbowych), ASP.NET MVC dodaje też sprawdzenie czy wprowadzana wartość jest liczbą.

Polecam szkolenia:

Rozwiązaniem okazało się przeciążenie (a właściwie nadpisanie) metod walidujących range i number dostarczonych przez standardową walidację jQuery. Jak się do nich dobrać? A no tak jak poniżej (na pierwszy ogień metoda range):

// change behavior of range validation (for autonumeric text box)
$.validator.methods.range = function (value, element, param) {
  var formattedValue = value.replace('£', '');
  formattedValue = formattedValue.replace(',', '');
  return this.optional(element) || (formattedValue >= param[0] && formattedValue <= param[1]);
};

Jak widać powyżej, prosta sprawa – po prostu nadpisujemy zmienną $.validator.methods.range własną implementacją metody walidacyjnej. Pierwsza rzecz, to usunięcie problematycznych znaków z wartości przekazanej do walidacji. Następnie dokonujemy właściwego sprawdzenia – this.optional(element) zwraca true jeśli element nie jest wymagany, w przeciwnym razie zwraca false i wówczas należy przeprowadzić odpowiednie sprawdzenie.

Dla metody number, rozwiązanie jest analogiczne:

// change behavior of "must be a number" validation (for autonumeric text box)
$.validator.methods.number = function (value, element) {
  var formattedValue = value.replace('£', '');
  formattedValue = formattedValue.replace(',', '');
  var numberRegex = new RegExp(/^(?:\d*\.\d{1,2}|\d+)$/);
  return this.optional(element) || numberRegex.test(formattedValue);
};

Jedyna różnica, to inna walidacja – sprawdzam czy podana wartość jest liczbą za pomocą wyrażenia regularnego. To w zasadzie wszystko, problem rozwiązany 😉

| |

2 komentarze do “Walidacja jQuery – przeciążanie metody walidującej

 1. „do walidacji po stronie klienta wystarczył model binder opisany w tym poście, natomiast walidacja po stronie klienta nie działała” yyy ?:)

 2. oczywiście powinno być „do walidacji po stronie serwera wystarczył…” – dzięki za czujność, już poprawiam 😉

Komentowanie zostało wyłączone.