MCSD Web Applications – egzamin 70-480

Jak pewnie niektórzy z moich czytelników wiedzą, na początku roku 2013 przygotowywałem się do egzaminu 70-480 w ramach ścieżki certyfikacyjnej MCSD Web Applications. W ramach przygotowań, napisałem na tym blogu serię wpisów, mających być moimi notatkami z nauki – do późniejszej powtórki, poza tym zawsze najlepiej mi się uczyło, poprzez robienie notatek. Jak się okazało, finalnie wyszedł z tego w zasadzie „kurs”, który w znacznej większości pokrywa wszystkie zagadnienia jakie należy opanować by uzyskać certyfikat „Programming in HTML with JavaScript and CSS3 Specialist” (stwierdzenie to opieram na własnym doświadczeniu oraz kilku sygnałach od osób, które korzystały z moich notatek w trakcie swoich przygotowań).

W związku z powyższym, postanowiłem zebrać wszystko co stworzyłem w ramach moich przygotowań w jednym miejscu i tak powstał niniejszy zbiór linków pod tytułem egzamin 70-480! Poszczególne linki pogrupowałem według zagadnień, jakie podaje w wymaganiach Microsoft na stronie dotyczącej egzaminu. W trakcie nauki warto też spojrzeć na komentarze pod postami – czasem ktoś coś ciekawego dopisał od siebie… Mam nadzieję, żę jeszcze komuś się to przyda 😉

Możesz też po prostu skorzystać z oficjalnego wydawnictwa Microsoft press zawierającego cały wymagany materiał:

Exam Ref 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

A jeśli podoba Ci się to co zrobiłem, i chcesz postawić mi za to piwo to możesz do tego celu użyć poniższego przycisku 😉

Implement and Manipulate Document Structures and Objects (24%)

HTML5 – tworzenie struktury dokumentu

Kod wpływający na kontrolki interfejsu użytkownika

Kontrolki multimedialne w HTML5

Sterowanie funkcjami odtwarzania multimediów za pomocą JavaScript

HTML5 – obiekt Canvas oraz grafika wektorowa

Pozycjonowanie elementów za pomocą CSS3 oraz ukrywanie i pokazywanie elementów

Zmiana rozmiaru, kształtu i położenia elementów HTML za pomocą transformacji CSS3

Implementacja HTML5 Web Storage za pomocą JavaScript

Application Cache API w HTML5

Pobieranie współrzędnych czyli API geolokacyjne w HTML5

Zakres zmiennych w JavaScript

JavaScript’owe słowo kluczowe „this”

Obiekty i metody w języku JavaScript

Implement Program Flow (25%)

Sterowanie przepływem operacji w języku JavaScript

Wywoływanie i obsługa zdarzeń w JavaScript

Obsługa wyjątków w języku JavaScript

Implementacja „callback’ów” w JavaScript

Wielowątkowy JavaScript czyli procesy „Web Worker”

Access and Secure Data (26%)

Tworzenie i walidacja formularzy za pomocą kontrolek HTML5

Walidacja formularzy HTML5 za pomocą JavaScript

Konsumowanie danych w języku JavaScript

JavaScript – serializacja, deserializacja i transmisja danych

Use CSS3 in Applications (25%)

Nadawanie styli tekstowym elementom HTML5 za pomocą CSS3

Stylowanie elementów blokowych za pomocą CSS3

Model „flexbox” i interfejs wielokolumnowy w HTML5 i CSS3

Wyłączenia, regiony i wyrównanie do siatki

Animacja elementów DOM za pomocą CSS3 oraz tworzenie „przystosowujących się” interfejsów

Pobieranie referencji do obiektów za pomocą jQuery i selektorów CSS3

Tworzenie struktury arkusza stylów CSS za pomocą selektorów