ASP.NET MVC – własny model binder

Tym razem przykład z życia! W ramach pracy nad projektem, w którym obecnie biorę udział, do generowania gridów na widokach, korzystamy z komponentu Telerika – ASP.NET MVC Grid. Niestety rowziązanie to ma pewne wady – w naszym przypadku, potrzebowaliśmy korzystać z Grida w trybie edycji po stronie klienta, a do przetwarzania zmian, zdefiniowana została w… Czytaj dalej